Splošni pogoji

 

Splošni pogoji

Pogoji poslovanja
Splošni pogoji spletne trgovine Sun & Fun d.o.o. temeljijo na Zakonu o varstvu potrošnikov in Zakonu o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT).
S spletno trgovino  upravlja podjetje Sun & fun d.o.o. (v nadaljevanju »ponudnik«).
Splošni pogoji poslovanja definirajo delovanje spletne trgovine , pravice uporabnika-kupca ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

Dostopnost informacij
Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

 • firmo in sedež podjetja;
 • ceno blaga ali storitve, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami;
 • morebitne stroške dostave;
 • podrobnejšo ureditev plačila ter načina in roka dobave
 • opis pravice do odstopa od pogodbe
  točna navedba tehničnih korakov, ki vodijo do sklenitve pogodbe;
 • navedba ali bo sklenjena pogodba shranjena pri podjetju in na kakšen način bo možen dostop do nje;
 • navedba tehnoloških sredstev, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila;
 • jeziki, v katerih je možno skleniti pogodbo.

Podjetje bo kupcu zagotovilo tudi:

 • pisno obvestilo o pravici do odstopa od pogodbe, ter o načinu in pogojih izvrševanja te pravice, oziroma pisno obvestilo, da potrošnik v primerih iz petega odstavka 43.č člena ZVPot, te pravice nima;
 • naslov, kamor lahko potrošnik pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave;
 • podatke o servisni službi in veljavnih garancijskih pogojih;

Ponudba artiklov
Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta-interneta se ponudba artiklov spreminja pogosto in hitro.
Cene:

 • Vse cene so v Eurih.
 • Vse cene vsebujejo DDV.

Obrazložitev različnih cen:

 • Redna cena: je cena, ki jo določi ponudnik.
 • Spletna cena: je cena po kateri se artikel prodaja v primeru nakupa po povzetju ali nakupa po predračunu.
 • Znižana cena: je znižana redna cena (artikel se po znižani ceni lahko prodaja za določen ali nedoločen čas).
 • Akcija: z oznako akcija so označeni artikli, ki so trenutno v akciji, ki  pa je časovno omejena.

Načini plačila
Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

 • z gotovino ob prevzemu-po povzetju,
 • z nakazilom na račun upravitelja spletne Sun & Fun d.o.o. po ponudbi/predračunu.

Ponudnik kupcu izda račun na trajnem mediju, z razčlenjenimi stroški in navodili, kako odstopiti od nakupa in artikle vrniti, če je to potrebno in mogoče.

Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in bo kupcu na njegovo željo posredovana po elektronski pošti. Kupec svojo željo po dostopu do arhivirane kupoprodajne pogodbe pošlje po E-pošti: sun-fun@siol.net
Do svoje kupoprodajne pogodbe pa kupec lahko vselej dostopi tudi sam preko povezave, ki mu je bila poslana ob naročilu.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti.

Kljub stalnim naporom, zagotoviti za kupca ažurne in točne podatke, se lahko dogodi, da je podatek o ceni napačen. V takem primeru, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo. To velja tudi v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila.

Kupoprodajna pogodba-nakup
Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo o statusu Vaše naročilo potrjeno). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

Pravica do odstopa od kupoprodajne pogodbe
Kupci, ki sklenejo kupoprodajno pogodbo-nakup na daljavo skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov, imajo pravico, da od pogodbe odstopijo. Način odstopa od pogodbe je opisan v spodnjih obrazcih za odstop od pogodbe. . V kolikor kupec izdelek začne uporabljati, pa si premisli, izgubi pravico do odstopa od pogodbe.
Kupec mora, tudi če blaga ni uporabljal, prejeto blago vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini in v nepoškodovani embalaži, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Stroške vračila blaga plača kupec.

Obrazci za odstop od pogodbe:

OBRAZEC Z INFORMACIJAMI V ZVEZI Z UVELJAVLJANJEM PRAVICE POTROŠNIKA DO ODSTOPA OD POGODBE (Obr. IOP) 

Pravica do odstopa od pogodbe

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od te pogodbe. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne ko potrošnik pridobi fizično posest na zadnjem kosu blaga ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik.
Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje  Sun & Fun d.o.o. in  o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec.
Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.
Učinki odstopa od pogodbe
Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja). Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov.

Garancija
Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna samo, če kupec upošteva navodila na garancijskem listu. Za uveljavitev garancije je obvezna tudi predložitev računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih .

Dostava
Ponudnik bo blago dostavil v najkrajšem možnem roku. Blago, ki je na skladišču, bo ponudnik največkrat oddal na pošto že isti, ali naslednji delovni dan. V primeru, da je blago na skladišču dobavitelja, pa boste o času dobave obveščeni. Rok dobave je v tem primeru od 5 do 14 dni.

Pošiljke bodo do kupca dostavljene preko kitre pošte GLS, vendar si ponudnik pridržuje pravico dostaviti blago tudi na drug način, če bo s tem naročilo izpolnjeno bolj učinkovito.

Varovanje osebnih podatkov
Ponudnik se zavezuje, da bo trajno varoval osebne podatke kupcev. Osebne podatke bo uporabljal izključno v namen izvedbe nakupa. Osebni podatki v nobenem primeru ne bodo posredovani tretji osebi.

Komunikacija
Ponudnik bo z uporabnikom komuniciral s pomočjo komunikacije na daljavo razen, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje.

Oglasna sporočila
Oglasna elektronska sporočila bodo jasno označena, da gre za oglasna sporočila. Jasno bo tudi označeno, kako se od takih sporočil lahko odjavi. Željo po prenehanju pošiljanja oglasnih sporočil bo ponudnik vedno spoštoval.

Odveza odgovornosti
Ponudnik se ves čas trudi, da so vsi podatki na spletni strani pravilni in ažurni. Zaradi sodelovanja z več dobavitelji in hitrim spreminjanjem vseh vrst podatkov o artiklih, lahko pride do neažurnosti kakšnega od podatkov, ali pa do nenamerne napake. V primeru, da pride do takega dogodka, bo ponudnik o tem kupca obvestil in mu omogočil odstop od pogodbe. Prav tako pa lahko v takšnem primeru odstopi od pogodbe tudi ponudnik in o tem obvesti kupca. To velja tudi v primeru očitne napake v ceni ali dobavnih pogojih, ko v primeru, da bi ponudnik vedel za napako, ne bi potrdil ali sklenil pogodbe.

Fotografije
Fotografije na spletni strani vedno poizkušajo kar najbolje in verodostojno predstaviti artikel, ki je v prodaji. Kljub vsemu so fotografije samo simbolične. Nikoli artikli ne vsebujejo dekoracij, ki so prisotni na simboličnih fotografijah, ampak se prodajajo samostojno.

Stroške dostave
Strošek dostave od 1,00 EUR – 99,99 EUR +ddv znotraj Slovenije – cena 4,00 EUR+DDV
Dostava blaga nad 100,00 EUR + ddv JE BREZPLAČNA.

Shopping Cart